ประชาสัมพันธ์

22

Advertisement

นิทรรศการ “สุธีนิทัศน์ ครั้งที่ ๖ ” ปีการศึกษา ๒๕๕๗

page1ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

page

 

ชมภาพกิจกรรม

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ข้าราชการในสังกัด สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
http://www.web.moe.go.th/moeecard/

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

2

ค่านิยม 12 ประการที่ต้องปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนและเป็นปึกแผ่นของชาติไทย

IMG_1506.JPG

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์

IMG_1054.PNG

คำขวัญวันแม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระราชทานคำขวัญวันแม่ “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”

25570807-120127-43287467.jpg