แบบทดสอบ

ให้นักเรียนดูภาพในแต่ละข้อแล้วเขียนอธิบายวิธีการสร้างอย่างละเอียดตั้งแต่เลือก work plane ในลิงค์ช่องคำตอบที่กำหนดให้

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

คลิกที่นี่เพื่ออธิบายวิธีสร้าง

%d bloggers like this: