Monthly Archives: สิงหาคม 2011

เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯและธนาคารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โรงเรียนสุธีวิทยา ได้ทำพิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ซึ่งงบประมาณได้จากเงินทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นประธานเปิด สำหรับธนาคารโรงเรียนมี รองสุวิทย์  แจ่มจบ รองผู้่อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธาน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน มีคุณยุทธนา สรรพรัตน์ ผู้จัดการออมสินภาค 14 มา่ร่วมเปิดงานและ เปิดศูนย์ฺ AFS เชิญชมภาพกิจกรรมค่ะ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 23-24  สิงหาคม 2554 ให้นักเรียนได้สนุกกับกิจกรรม เช่น ประดิษฐ์และแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ เกมล่าหาชื่อธาตุ แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง

Poll&My place

เพื่อน ๆ หลายคน อยากทราบวิธีการทำ poll เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ จัดให้แล้วนะคะ ตามลิงค์นี้ค่ะ แล้วแถม การนำแผนที่ที่ตัังของสำนักงานมาวางไว้ที่หน้าบล็อกให้ด้วยค่ะ