Monthly Archives: มีนาคม 2014

ศรีสะเกษเกมส์

นางสาวชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาตัวแทนจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบีเอมเอ็กซ์หญิง ศรีสะเกษเกมส์

25570329-023055.jpg