รู้จักกับ Pro/DESKTOP

Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมกราฟิก ที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด เมื่อนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้น จะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยี
โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่น
1. การออกแบโครงร่างชิ้นงาน
2. การทำรูปทรง 3 มิติต่างๆ
3. การออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5. การออกแบบชิ้นงาน Animation
6. การจัดทำภาพฉาย (Projection)

รูปแบบไฟล์ใน Pro/Desktop
เมื่อคลิกที่ Dropdown menu ในโปรแกรม Pro/Desktop จะมีรูปแบบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3 ไฟล์ โดยแต่ละหน้าต่างมีคุณสมบัติ ดังนี้

หน้าต่าง Design View
เป็นหน้าต่างออกแบบชิ้นงาน เราสามารถมองเห็นชิ้นงานในมุมมอง 3 มิติ ที่แสดงให้เห็นความลึก ความหนา และสามารถเปลี่ยนแปลงสีที่ใช้แสดง

หน้าต่าง Drawing View
เป็นหน้าต่างที่นำรูปแบบชิ้นงานที่ได้ออกแบบแล้ว มาเขียนเป็นแผ่นภาพพิมพ์เขียว แสดงขนาด และมิติ (Dimension) ของวัตถุที่ต้องการนำมาสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องมือ

หน้าต่าง Album View
เป็นการนำชิ้นงาน ใน design view มาตกแต่งเป็นภาพแบบ bitmap สามารถกำหนดสีพื้นหลัง กำหนดสีในด้านต่าง ๆ ของชิ้นงาน

การใช้ เครื่องหมายสัญลักษณ์
การใช้ เครื่องหมายสัญลักษณ์จะเขียน สัญลักษณ์ (Icon) พร้อม ชื่อสัญลักษณ์ กำกับไว้ เช่น   Icon นี้ ชื่อ New Design เขียนกำกับไว้ ในกรณีบางรูปไม่ชัดเจน หรือรูปขาวดำมีลักษณะเดียวกัน จะได้ใช้ Icon ได้ถูกต้อง

การเปิดชิ้นงานใหม่  : New Design

1. คลิกเมาส์ที่ (New Design) (เป็นชื่อเรียก ของ Icon เขียนกำกับเพื่อว่า รูปไม่ชัด หรือรูปขาวดำมีลักษณะเดียวกัน ) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่
2. ปรับหน้าต่างให้ใหญ่ที่สุด Maximize
3. ตรงส่วนนี้สามารถเลือกการทำงานหรือแก้ไขในงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: