Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

เปิดรับสมัคร GAT/PAT 30 ก.ค. นี้

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า สทศ.จะเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2-30 กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือระดับสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 ตรวจสอบกำหนดการวันที่รับสมัครสอบและวันที่ชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง

จาก มติชน 30 พ.ค.55
อ่านต่อ 

อบรมค่ายพุทธบุตร

โรงเรียนสุธีวิทยาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร” วันที่่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสุธีวิทยา

แนวข้อสอบ กพ ปี 2555

แนวข้อสอบ กพ ปี 2555  สนใจคลิกลิงค์ข้างล่างเลยนะคะ

https://www.box.com/s/bfb065e57096bf0a6d86

PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม http://pisathailand.ipst.ac.th/