ทรงพระเจริญ

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2557
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยา

25570728-100404-36244438.jpg

วันลูกเสือแห่งชาติ

25570701-112747-41267092.jpg

ทรงพระเจริญ

IMG_7549

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันพระราขสมภพ

เนื่องในวาระคล้ายวันพระราชสมภพ
ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยา

25570401-192436.jpg

ศรีสะเกษเกมส์

นางสาวชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาตัวแทนจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบีเอมเอ็กซ์หญิง ศรีสะเกษเกมส์

25570329-023055.jpg

วันครู

25570114-062906.jpg

วันเด็ก

25570106-161342.jpg

สวัสดีปีใหม่

25561229-123519.jpg