Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

กิจกรรมวันงดสูบุหรี่โลก

25560531-202409.jpgร.ร.สุธีวิทยา. จัดกิจกรรม ประกวดคำขวัญ การจัดบอร์ด และตอบปัญหาในวันงดสูบุหรี่โลก ภาพกิจกรรม

จากอารามสู่โรงเรียน

1กิจกรรม “จากอารามสู่โรงเรียน” วันแรก

 

วันวิสาขบูชา

wisaคณะครูและนักเรียนสุธีวิทยา เข้าร่วมเวียนเทียนและพิธีกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบุชา ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ชมภาพกิจกรรม

ยินดี

sutheeม.6/1  ,ม.6/2 ,  ม.6/3,  ม.6/4

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้แจ้งที่ dangtip99@gmail.com ด้วยนะคะ

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2556

25560510-143811.jpg

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1

carendar