Monthly Archives: เมษายน 2012

ค่ายพุทธบุตร

เป็นเกียรติและเป็นศรี สุธีวิทยา

ขอแสดงความยินดี กับครูสอนดี อันดับหนึ่งของจังหวัดสระบุรี คุณครูพรรณี  มั่งคั่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุธีวิทยา ค่ะ ดูรายชื่อครูสอนดี http://www.sorndee.com/

อบรมกระดานอัจฉริยะ

คณะครูโรงเรียนสุธีวิทยา อบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555