คลังเก็บบล็อก

ใช้ฟอร์มใน Google Docs ทำข้อสอบปรนัย

ในกูเกิล มี application หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งคือ เอกสารที่สามารถทำฟอร์มกรอกข้อมูลได้ ที่เว็บ sutheewit.wordpress.com ทำเป็นแบบประเมินการอบรมค่ะ แต่เรามาลองนำไปทำแบบทดสอบแบบปรนัยกันค่ะ