ทานตะวันบานที่ซับครก

นักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาร่วมกิจกรรมเปิดงานทานตะวันบานของจังหวัดสระบุรีที่ซับครก ต.นายาว อ.พระพุทธบาท

25561220-201123.jpg

โฆษณา

ทรงพระเจริญ

25561204-053718.jpg
ขออัญเชิญเทพไททั่วหล้า
จงนำพาพรศักดิ์สิทธ์ทั่วกรุงศรี
ช่วยปกปักษ์พระราชามากบารมี
พระทรงศรีสุขเกษมปรีด์เปรมเทอญ
(นางทิพวรรณ แดงมาก ผู้ประพันธ์)

พระ…ผู้เป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน ชมรมศิษย์เก่า สมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนสุธีวิทยา

เลื่อนวันสอบ GAT/PAT

25561204-214453.jpg

ถวายราชสดุดี

ผู้อำนวยการอิทธิเดช คุลี นำกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้าผู้ให้กำเนิดการลูกเสือไทย

25561125-170950.jpg

กรีฑาสี

25561125-171044.jpg

ชมภาพกิจกรรม

 

ยินดี

IMG_5140
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาที่เป็นตัวแทนสพม. เขต 4 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคที่ จ.เพชรบุรีและ จ.สมุทรสาคร
1. พูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมีธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเจนจิรา สุทธิฤกษ์
นางสาวมันทนา ใบชา อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
2. แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11
เด็กหญิงสุนิสา มาปาน
เด็กหญิงเพ็ญผกา สุขลาภวิทยาคุณ
นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
3. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
นายธนพล วงษ์เดือน
นายชัชวาลย์ สำราญจริง
นางสาวเพ็ญนภาพร ดาบศรี
นางสาววรวรรณ มหัทธนานันท์
นางสาวณัฐนารียา ศรีสิงห์
นางสาวเกศินี มะนะกุล
นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

จากสุธีวิทยาสู่ท่าวุ้งวิทยาคาร

IMG_4916

Preprosition

Cr: English is fun

<a href=25560929-115224.jpg