รู้จักกับ social media

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความกรุณาเผยแพร่ความรู้เรื่อง Social Media ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: