Category Archives: ทวดทิพชวนเที่ยว

เชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรดอกไม้

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จัดงานทำบุญในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และร่วมนมัสการรอยพระพุทธบาท  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 กำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้

เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  เวลา 7.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 3,000 รูป  15.00 น. ตักบาตรดอกไม้

15- 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 9,00 น.   ตักบาตรดอกไม้ ภาคเช้า   14.30 น. ตักบาตรดอกไม้ ภาคบ่าย

ภาพกิจกรรม

ทวดทิพนำเที่ยวสระบุรี

     คำขวัญจังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาทสูงค่า                  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม             เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี           ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน       ลือลั่นเมืองชุมทาง

เชิญทุกท่านเที่ยวชมธรรมชาติและสายน้ำ สูดอากาศที่บริสุทธิ์

ที่มา:เอกสารแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสระบุรี โรงเรียนสุธีวิทยา รวบรวม