ทำเนียบผู้บริหาร

1.  นางสุพัตรา  เพชรชาลี                       17  พ.ค.  2503  –  17  พ.ย.  2504

2.  นายบุญปลูก  งามขำ                         28  ธ.ค.  2504   – 18  พ.ค.  2507

3.  นายชลิต  เจริญศรี                             19  พ.ค.  2507  –   3  ส.ค.  2519

4.  นายประกอบ  รุ่งสัมพันธ์                   23  ก.ย.  2519  –  12  มิ.ย.  2528

5.  นายสุวัฒน์   บุญเลิศ                          23  ก.ค.  2528  –  30  ต.ค.  2532

6.  นายอุดม  เทียนไพโรจน์                    30  ต.ค.  2532  –   3  เม.ย.  2534

7.  นายพิษณุ  รัตนสุพร                           5  เม.ย. 2534    –  30  ต.ค.  2535

8.  นายสม  มั่งคั่ง                                     12  พ.ย.  2535  –  22  ธ.ค.  2541

9.  นายถนอม  ผดุงสุทธิ์                          22  ธ.ค.  2541   –  16  ธ.ค.  2542

10. นายสิงหล  ช่างปรีชา                         25  ม.ค.  2543  –  25 ต.ค.  2544

11. นายจตุรงค์  เกิดปั้น                           16  พ.ย.  2544  –  20  ก.ย. 2548

12. นายไพบูลย์  เพ็งพูล                          22  ก.ย. 2548   –  5  มิ.ย. 2551

13. นายธนิต  มูลสภา                              05  มิ.ย. 2551    –  7 มกราคม  53

14. ว่าที่ ร.ต.มนัส  พลายชุ่ม                   19 ม.ค. 2553     –  30  ก.ย. 2555

15 นายอิทธิเดช  คุลี                               1   พ.ย. 2555    –  ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: