บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนนำเสนอเรื่องบทบายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อที่กำหนดด้านล่างนี้

 1. ด.ญ.มะลิวรรณ เเพงอ่อน

  ด.ญ.มะลิวรรณ แพงอ่อน เลขที่32 ชั้น ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา-สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ -สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ -สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆ เครื่อง
  3.ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้ไห้ความสำคัญต่อกหารใช้เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก
  4.ด้านสังคม มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูล
  5.ด้านวิศวกรรม มีการนำเสนอคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  7.ด้านการแพทย์ ด้วยความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์
  8.ด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของเครื่องจักรการคำนวณวัตถุดิบ
  9.ด้านธุรกิจ จัดเป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน
  10.ด้านธนาคาร มีการฝช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงานสำนักงานของธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร
  12.ด้านความบันเทิง ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถทำงานได้กับบข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

 2. ด.ญ.จิตราภรณ์ วัฒนพิมล

  ด.ญ.จิตราภรณ์ วัฒนพิมล ชั้น1/6 เลขที่ 14
  บทบาทของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1..ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ผู้สอนและด้านงานบริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช่ร่วมกันหลายๆเครื่อง
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้เพื่อให้การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและการวิจัยผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ด้านวิศวกรรมเกือบทุกขั้นตอนเช่นการเขียนแบบ วางแผน เป็นต้น
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทำงานของเครื่องจักร
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านธุระกิจ
  10.ด้านธนาคาร ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.ด้านสำนักงาน ใช้ช่วยในการตัดสินใจขอผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง แบ่งได้เป็น2ประเภท
  – เพลงและภาพยนตร์
  – เกมคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
  2.ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหาร
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวณแนวโน้ม
  5.ด้านวิศวกรรม
  – สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  7.ด้านการแพทย์
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค

  8.ด้านอุสาหกรรม
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า กำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกาพิมพ์เอกสาร
  12.ด้านความบันเทิง
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 3. ขอบคุณมากค่ะ ช่วยได้เยอะจริงๆ

 4. เหอๆใช่ได้นะครับ

 5. อยากรู้เรื่องด้านสุงคยศาสตร์ มากๆเลยค่ะ ด่วนด้วย

 6. ต ต้า อารามบอย

  เเล้ว จะ ด่า กัน ทำไม ละ ครับ

 7. ช่วยได้มากเลยค่ะ

 8. ช่วยได้เยอะเลยเจ้า

 9. จาฏุพัจน์ ยอดบุญมา

  เนื้อหาสาระดีมากๆค่า ขอบคุงค่า จากเด็กเรียนค่า สามารถนำไปใช้ในชีวิตปรำจำวันได้

 10. ดีมาก เรย หา งานได้เยอะเรย

 11. ดีมากเร้ยหางานเร้วได10แน่

 12. ไม๊ได๊หยิ่งแต่เปนคลยโส

  ทำไห๊ชั้นรอดตายได๊เล๊ยน๊เทออ่า….^^^

 13. ซ่อย ข้อย ได้ เยอะ หลาย เด้อ…….^^

 14. ช่วยได้หลายอย่างจริงจริง

 15. น่าจะมีด้านที่13ด้วยน่ะ

 16. กานน่าจะมีด่านที่14ด้วยน่ะ

 17. น้องยิว
  น่าจะมีด้านที่ 15 ด้วยนะ

 18. ได้ความรู้มากเลยค่ะ

 19. เยื่่่่่อมมากๆๆๆๆๆๆๆ

 20. ไม่เห็นมีด้านอาชีพเลย

 21. ด้านความบันเทิงน้อยจังเลย

 22. น้องมิ้น สุรินทร์ เซาะกราว

  ดีมากเลยคะ………..

 23. มั่ยรักมั่ยว่าแต่อย่าขัดขืน

  น่าตาทุกคนดูมีความสุก

 24. น่ารักจุงเบยยยยยยยยยย ^^”

 25. กรุณาใช้คำสุภาพ

 26. ทำงานคอมจ๊เลยเข้าดูที่นี้จ๊

 27. กรณาใช้คำสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าใช้งาน

 28. เเวยูลัซซุตรี เเวดอเล๊าะ

  ช่วยทำเป็นเเผนผังความคิดด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: