บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนนำเสนอเรื่องบทบายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อที่กำหนดด้านล่างนี้

 1. ด.ญ.มะลิวรรณ เเพงอ่อน

  ด.ญ.มะลิวรรณ แพงอ่อน เลขที่32 ชั้น ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา-สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ -สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ -สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆ เครื่อง
  3.ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้ไห้ความสำคัญต่อกหารใช้เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก
  4.ด้านสังคม มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูล
  5.ด้านวิศวกรรม มีการนำเสนอคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  7.ด้านการแพทย์ ด้วยความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์
  8.ด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของเครื่องจักรการคำนวณวัตถุดิบ
  9.ด้านธุรกิจ จัดเป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน
  10.ด้านธนาคาร มีการฝช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงานสำนักงานของธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร
  12.ด้านความบันเทิง ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถทำงานได้กับบข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

 2. ด.ญ.จิตราภรณ์ วัฒนพิมล

  ด.ญ.จิตราภรณ์ วัฒนพิมล ชั้น1/6 เลขที่ 14
  บทบาทของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1..ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ผู้สอนและด้านงานบริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช่ร่วมกันหลายๆเครื่อง
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้เพื่อให้การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและการวิจัยผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ด้านวิศวกรรมเกือบทุกขั้นตอนเช่นการเขียนแบบ วางแผน เป็นต้น
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทำงานของเครื่องจักร
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านธุระกิจ
  10.ด้านธนาคาร ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.ด้านสำนักงาน ใช้ช่วยในการตัดสินใจขอผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง แบ่งได้เป็น2ประเภท
  – เพลงและภาพยนตร์
  – เกมคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  - ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
  2.ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหาร
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวณแนวโน้ม
  5.ด้านวิศวกรรม
  - สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  7.ด้านการแพทย์
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค

  8.ด้านอุสาหกรรม
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า กำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกาพิมพ์เอกสาร
  12.ด้านความบันเทิง
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 3. ขอบคุณมากค่ะ ช่วยได้เยอะจริงๆ

 4. เหอๆใช่ได้นะครับ

 5. อยากรู้เรื่องด้านสุงคยศาสตร์ มากๆเลยค่ะ ด่วนด้วย

 6. ต ต้า อารามบอย

  เเล้ว จะ ด่า กัน ทำไม ละ ครับ

 7. ช่วยได้มากเลยค่ะ

 8. ช่วยได้เยอะเลยเจ้า

 9. จาฏุพัจน์ ยอดบุญมา

  เนื้อหาสาระดีมากๆค่า ขอบคุงค่า จากเด็กเรียนค่า สามารถนำไปใช้ในชีวิตปรำจำวันได้

 10. ดีมาก เรย หา งานได้เยอะเรย

 11. ดีมากเร้ยหางานเร้วได10แน่

 12. ไม๊ได๊หยิ่งแต่เปนคลยโส

  ทำไห๊ชั้นรอดตายได๊เล๊ยน๊เทออ่า….^^^

 13. ซ่อย ข้อย ได้ เยอะ หลาย เด้อ…….^^

 14. ช่วยได้หลายอย่างจริงจริง

 15. น่าจะมีด้านที่13ด้วยน่ะ

 16. กานน่าจะมีด่านที่14ด้วยน่ะ

 17. น้องยิว
  น่าจะมีด้านที่ 15 ด้วยนะ

 18. ได้ความรู้มากเลยค่ะ

 19. เยื่่่่่อมมากๆๆๆๆๆๆๆ

 20. ไม่เห็นมีด้านอาชีพเลย

 21. ด้านความบันเทิงน้อยจังเลย

 22. น้องมิ้น สุรินทร์ เซาะกราว

  ดีมากเลยคะ………..

 23. มั่ยรักมั่ยว่าแต่อย่าขัดขืน

  คัยน๊

 24. มั่ยรักมั่ยว่าแต่อย่าขัดขืน

  น่าตาทุกคนดูมีความสุก

 25. น่ารักจุงเบยยยยยยยยยย ^^”

 26. กรุณาใช้คำสุภาพ

 27. ทำงานคอมจ๊เลยเข้าดูที่นี้จ๊

 28. กรณาใช้คำสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าใช้งาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,207 other followers

%d bloggers like this: